Project

SN Coordinatieafdracht Bospilot

Dit coördinatiewerkplan gaat over de aansturing van de klimaatenveloppe zoals in de diverse opdracht brieven gegund aan Wageningen Research door LNV.

Het werkplan bevat enerzijds de taken die een tijdige, administratieve en kwalitatieve controle van uitgaande producten borgen. Minstens zo belangrijk zijn de taken die horen bij Wageningen Research als inhoudelijk gesprekspartner voor de beleidsdirecties van DG AN.

 

Publicaties