Project

SPECTORS

SPECTORS is een Nederlands-Duits high-tech (INTERREG) initiatief van 24 samenwerkende organisaties uit het bedrijfsleven, researchorganisaties en universiteiten om het marktpotentieel van civiele drone-technologie te benutten door middel van sensorinnovaties voor remote monitoring in o.a. de landbouw en natuur.

De innovatieve productideeën komen met name vanuit de deelnemende midden- en kleinbedrijven uit Nederland en Duitsland, die ons specifiek hebben benaderd voor vegetatie monitoring met drones (landbouwgewassen en natuurlijke gewassen), waarvoor Wageningen de coördinatie heeft. Eindgebruikers, zoals de Duitse Naturschutz en het Nederlandse Bureau Waardenburg voor de monitoring van natuurgebieden, zijn direct betrokken bij de ontwikkeling van de producten. Vanwege dit vraaggerichte ontwerp van de projectactiviteiten wordt het ontwikkelen van de juiste diensten vergroot, met name voor landbouw en natuur.

Specifieke producten zijn:

Publicaties