Project

SPI-FISH: Benthic impacts of fishing trawls

De effecten van bodemvisserij op de benthische ecosystemen zijn complex en de studie hiervan vergt een multidisciplinaire aanpak.

De effecten van bodemvisserij op de benthische ecosystemen zijn complex en de studie hiervan vergt een
multidisciplinaire aanpak. SPI is een nieuwe innovatieve methode om effecten van bodemvisserij te meten. Deze methode kan nieuwe inzichten opleveren die een waardevolle bijdrage kunnen zijn aan het debat over de gevolgen van bodemvisserij. 

Deliverables

SPI analysis software

Publicaties