Project

STECF

Vanuit het ministerie van LNV is er behoefte de beleidsontwikkeling op het gebied van visserij beleid in Europa te voeden met kennis en expertise over de Nederlandse visserij en om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van het Europese visserijbeleid en de vragen die dit bij andere lidstaten oproept.

Dit project heeft tot doel het ondersteunen van het Europees visserijbeleid via een Nederlandse inbreng in het  Scientific Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) op het terrein van de sociale wetenschappen. STECF is door de Europese Commissie ingesteld om te dviseren over de ontwikkeling en implementatie van het visserijbeleid. Door de Nederlandse inbreng in dit comité draagt Nederland bij aan de ontwikkeling van een duurzaam visserijbeleid en wordt gewaarborgd dat goede expertise over de Nederlandse visserij wordt meegenomen bij de beleidsvorming. Ondersteuning wordt geboden via bijdragen aan werkgroepen op het gebied van o.a. evaluaties van beheerplannen, de actuele economische stand van zake van de vloot en de aquacultuur, en de drie plenaire vergadering.  

Resultaten

In 2017 zijn bijdragen geleverd aan de volgende bijeenkomsten:

 ·        EWG 16-20: Bio-economic methodology

·        EWG 17-01 Economic fleet data of check to support economic analysis in 2017 and draft AER national chapters

·        EWG 17-06 Annual Economic Report of the fleet of 2017

·        PLEN 17-01 Spring plenary meeting

·        PLEN 17-03 Winter plenary meeting

en aan een PGEcon workshop.