Project

STECF

Vanuit het ministerie van LNV is er behoefte de beleidsontwikkeling op het gebied van visserij beleid in Europa te voeden met kennis en expertise over de Nederlandse visserij en om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van het Europese visserijbeleid en de vragen die dit bij andere lidstaten oproept.

Dit project heeft tot doel het ondersteunen van het Europees visserijbeleid via een Nederlandse inbreng in het  Scientific Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) op het terrein van de sociale wetenschappen. STECF is door de Europese Commissie ingesteld om te dviseren over de ontwikkeling en implementatie van het visserijbeleid. Door de Nederlandse inbreng in dit comité draagt Nederland bij aan de ontwikkeling van een duurzaam visserijbeleid en wordt gewaarborgd dat goede expertise over de Nederlandse visserij wordt meegenomen bij de beleidsvorming. Ondersteuning wordt geboden via bijdragen aan werkgroepen op het gebied van o.a. evaluaties van beheerplannen, de actuele economische stand van zake van de vloot en de aquacultuur, en de drie plenaire vergadering.  

Resultaten

In 2020 zijn bijdragen geleverd aan de volgende bijeenkomsten:

·         EWG 20-03 Annual Economic Report on the fishing fleet I

·         EWG 20-06 Annual Economic Report on the fishing fleet II

·         EWG 20-14 The social dimension of the CFP.

Deze werkgroep ging in op de verbetering van de methodologie voor dataverzameling en data opwerking van de sociale variabelen onder het Data Collectie Raamwerk en heeft een analyse maakte van de sociale gevolgen van het Gemeenschappelijke Visserijbeleid voor visserijgemeenschappen.

Daarnaast is een bijdrage geleverd aan de PGEcon vergadering over de methodologie van de dataverzameling van de economische gegevens. De focus van deze vergadering lag op de waarderingsmethodiek voor duurzame goederen, de nieuwe data collectie verordening en de waardering van visrechten. Als laatste is bijgedragen aan de ICES vergadering WKEcon over de ontwikkeling van Eonomisch advies en onderzoek binnen ICES. Deze werkgroep heeft een overzicht gemaakt van het sociaal economisch visserijonderzoek en de toepasbaarheid van dit onderzoek in het advies van ICES.