Project

SUPREMA

Impact assessments voor landbouw(beleid) zijn meestal gebaseerd op data uit projecties van landbouweconomische modellen. Het sectorale beleid wordt echter steeds meer verbonden met andere beleidsterreinen, zoals het klimaat en energiebeleid. Hiervoor is ook een verbeterslag nodig bij de modellen, en een behoefte om verschillende modellen aan elkaar te kunnen linken, om bij deze ontwikkeling aan te sluiten. Een relevante ontwikkeling is de bijdrage van het voedselsysteem aan het realiseren van klimaatdoelen, zowel nationaal als Europees.

Effectbeoordelingen op het gebied van landbouw zijn (gedeeltelijk) gebaseerd op projecties die door modellen worden geleverd. Sectoraal beleid wordt steeds meer met elkaar verbonden. Daarom is het nodig om de capaciteit van de huidige modellen te verbeteren of opnieuw te ontwerpen om een toenemend aantal beleidsdoelstellingen te verwezenlijken, en om toekomstige richtingen voor landbouwmodellering in Europa te verkennen.

SUPREMA is een H2020-onderzoeksproject dat deze uitdaging zal aangaan door een metaplatform op te stellen dat modelleringsgroepen ondersteunt die al via verschillende andere platforms en netwerken met elkaar verbonden zijn. SUPREMA moet helpen de kloof te overbruggen tussen verwachtingen van beleidsmakers en het feitelijke vermogen van modellen om relevante beleidsanalyses te leveren. De SUPREMA-modellenfamilie omvat een reeks 'kernmodellen' die al worden gebruikt ter ondersteuning van belangrijke Europese effectbeoordelingen in het landbouw-, handels-, klimaat- en bio-energiebeleid. Wageningen Environmental Research neemt deel aan het project met zijn milieueffectbeoordelingsmodel MITERRA-Europe.

Publicaties