Project

SV Enterisch methaan: emissievariatie rassen en beweidingssystemen

Een groot deel (75-80%) van de methaanemissie op het melkveebedrijf is gerelateerd aan de vertering van het opgenomen voer (enterisch methaan). Er is dan ook uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de methaanemissie te verlagen via voermaatregelen. Aanvullend wordt de variatie in methaanemissie binnen de Nederlandse HF melkveestapel onderzocht. Wat nog ontbreekt is onderzoek naar verschillen in enterische methaanemissie tussen rassen en tussen verschillende beweidingssystemen. Beide zijn belangrijke vanwege een toenemende interesse: andere rassen en/of gebruikskruisingen vanwege een veronderstelde efficiency winst en beweiding vanwege een toenemende maatschappelijke vraag.

Het doel van dit onderzoek is het vaststellen van de jaargemiddelde enterische methaanemissie per dier (in g CH4 /dier per dag en in g CH4/kg FPCM) voor enerzijds in Nederland gebruikte melkveerassen / gebruikskruisingen en anderzijds voor twee contrasterende beweidingssystemen.

Publicaties