Project

SV Verlagen van methaanemissie uit varkenstallen door dagontmesting (KDV)

Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) wil de emissies uit haar stallen bij de bron aanpakken, zodat niet alleen de emissies uit de stal worden gereduceerd, maar tevens de luchtkwaliteit in de stal wordt verbeterd. Dit wil de KDV realiseren via een combinatie van maatregelen. Het basisconcept is dagontmesting. Dit wordt doorgevoerd voor alle categorieën varkens. Door de verse mest dagelijks uit de stal te verwijderen is er heel weinig emissie van methaan uit die mest.

Dit vindt KDV belangrijk, aangezien deze verse mest direct de mestvergister ingaat om biogas te produceren. Alle methaan die in de stal verloren gaat, kan niet worden gewonnen in de vergister. Door dagontmesting te combineren met verkleining van het emitterend oppervlak en mestkoeling (bij vleesvarkens), kunnen de emissies van ammoniak en geur ook sterk worden beperkt. Deze integrale emissiebeperking is belangrijk om deze systemen in de praktijk ge├»mplementeerd te krijgen. De emissie van lachgas is al laag in de huidige stallen met mengmest, daarom is de verwachting dat deze emissie niet veel lager zal zijn in dit innovatieve emissiearme systeem.

Het doel van dit onderzoek is het vaststellen van de emissiereductie van methaan in stallen waarin de mest dagelijks wordt verwijderd. Door tevens het emitterend oppervlak te verkleinen en mestkoeling (bij vleesvarkens) toe te passen kunnen de emissies van ammoniak en geur, naar verwachting, ook sterk worden beperkt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd voor de volgende varkenscategorie├źn: vleesvarkens, gespeende biggen, drachtige zeugen en kraamzeugen.

Publicaties