Project

Safe and save water in the fresh produce supply chain

Eerdere incidenten met pathogenen in de groente- en fruitketen, zoals de Escherichia coli uitbraak in 2011, hebben geleid tot een verlies in consumentenvertrouwen en economische schade in de Europese tuinbouwsector. Nederland heeft in Europa een belangrijke positie in de teelt en productie van verse tuinbouwproducten.

Het is daarom belangrijk dat we voorop blijven lopen met nieuwe ontwikkelingen die de voedselveiligheid kunnen borgen. Tegelijkertijd is er behoefte aan de ontwikkeling van duurzaam watergebruik in het kader van de circulaire economie. Dit mag niet ten koste gaan van de voedselveiligheid van producten. Het irrigatiewater dat momenteel gebruikt wordt om de producten op het land te beregenen kan, afhankelijk van de bron, besmet zijn met microbiële pathogenen. Ook tijdens de verdere verwerking kunnen de producten besmet raken tijdens het wasproces. Hergebruik van water kan economisch interessant zijn voor zowel de primaire als de verwerkende sector, maar alleen als de microbiologische veiligheid gegarandeerd kan worden.

Tijdens de productie van bladgroenten wordt water gebruikt om de planten op het veld te beregenen, maar ook tijdens de verdere verwerking wordt water gebruikt om de producten te wassen, voordat ze verkocht worden aan de consument. Als dit water besmet is met pathogenen micro-organismen, kan dit leiden tot besmette producten en uiteindelijk ook tot risicos voor de consument.

Doel van dit project

In dit project worden verschillende disinfectiemethoden en middelen onderzocht, zoals perazijnzuur, ozon, ultraviolet en membraanfiltratie om te bepalen welke van deze methoden het meest geschikt zijn voor desinfectie van irrigatie- en/of proceswater. Mogelijkheden voor hergebruik van water, wat bijdraagt aan de circulaire economie, worden ook onderzocht.

Het project start met een literatuurstudie naar de haalbaarheid van een aantal potentiële methoden, gevolgd door labtesten voor de meest veelbelovende methoden. Uiteindelijk worden pilottesten uitgevoerd om de effectiviteit en praktische toepasbaarheid van de methoden in de praktijk te toetsen. De uitkomst van dit project helpt telers en verwerkers om de meest optimale disinfectiemethoden te kiezen die bijdragen aan safe and save water in hun productieproces.

Publicaties