Project

Samen met ondernemers naar een weerbare bodem

Het optreden van ziekten in de akkerbouw en vollegrondsgroententeelt is vaak gerelateerd aan de conditie van de bodem. Een onderdeel daarvan is de bodemweerbaarheid. Een verhoogde bodemweerbaarheid en weten hoe je daarop kunt sturen vergroot de duurzaamheid van het bodembeheer, maakt de kans op opbrengst derving kleiner en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen minder. Doel is het toetsen van de invloed van teeltmaatregelen op bodemweerbaarheid en het optreden van bodemgebonden ziekten en plagen.

Door de combinatie van aardbei en aardappel in 1 project en door de samenwerking tussen Drentse praktijkbedrijven en PPO Valthermond wordt extra informatie verzameld en uitgewisseld. In 2014 wordt de bodemweerbaarheid vergeleken van de behandelingen die gecreëerd zijn in de systeemproef ‘Beter Bodembeheer’. Dit wordt onderzocht in het pathosysteem Rhizoctonia-aardappel. Zo mogelijk wordt de biotoets met M. hapla meegenomen om de bodemweerbaarheid ook op aaltjes te onderzoeken. In het ‘Praktijknetwerk sturen op organische stof’ wordt de praktische haalbaarheid van maatregelen meegenomen. De bodem van die telers wordt onderzocht op bodemweerbaarheid die een experiment opzetten met verhoging van het organische stofniveau.

Deliverables

Vanuit het project worden de volgende producten opgeleverd:

  • Een discussie met aardbeitelers uit Brabant en Noord Limburg, en met akkerbouwers uit Beter Boeren met Biodiversiteit over mogelijkheden om de bodemweerbaarheid te vergroten, en toetsing van een aantal van deze mogelijkheden in de praktijk.
  • Deelname aan de bodemdag op PPO Valthermond.
  • Maken van een poster die gebruikt wordt op de bodemdag.
  • Een intern verslag waarin het onderzoek beschreven wordt.
  • Minimaal 1 artikel wordt aangeboden aan de vakbladen.

Publicaties