Project

Samenvattend verslag POP2 2012

Op grond van artikel 13 (lid 1 en 2) van Verordening (EC) 1698/2005 is Nederland verplicht om tweejaarlijks een samenvattend verslag over de voortgang van het Plattelandsontwikkelingsplan 2007-2013 (POP2) aan de Europese Commissie voor te leggen.

Op grond van artikel 13 (lid 1 en 2) van Verordening (EC) 1698/2005 is Nederland verplicht om tweejaarlijks een samenvattend verslag over de voortgang van het Plattelandsontwikkelingsplan 2007-2013 (POP2) aan de Europese Commissie voor te leggen. Het eerste verslag (periode 2007-2009) is in 2010 ingediend. In 2012 moet het Regiebureau POP voor Nederland het tweede samenvattend verslag opleveren.

Publicaties