Project

Scale design: A pilot on optimal scale levels for decentralised circularity in agro-food chains

Het onderzoek is onderdeel van het WUR-investeringsproject Connected Circularity. Doelstelling is te voorzien in een geïntegreerde systeemanalyse om de transitie naar een circulaire economie te bestuderen en te versnellen.

Duurzame netwerken

De industriële verwerking van agro-materiaalstromen is decennia lang gedomineerd door het benutten van schaalvoordelen en efficiëntie in productieprocessen met als gevolg grote logistieke (transport)kosten in de ketens. Vergaande centralisatie heeft geleid tot sterk gereduceerde flexibiliteit, lokale accumulatie van mineralen en retourtransporten van bijproducten. Hergebruik en opwaarderen van bijproducten loopt tegen grenzen. Technologische innovaties in lokale voorverwerking maken alternatieve logistieke netwerken met een hogere mate van circulariteit bereikbaar. Introductie van deze duurzame netwerken wordt echter gehinderd door complexe besluitvorming met veel betrokken partijen.

Dit project beoogt veelbelovende technologieën voor gedecentraliseerde voorbewerking in kaart te brengen. Dit raamwerk vormt het uitgangspunt voor de ontwikkeling van een pilot beslissings-ondersteunend model voor het analyseren en herontwerpen van waardeketens gericht op transitiepaden voor circulariteit in materiaalstromen.

Publicaties