Project

Scenarioverkenningen en additionele metingen

Op jaarbasis wordt voor de verdamping bij een tomatenteelt of rozenteelt al gauw meer dan 10 m3/m2 gas verstookt. In de waterdamp zitten twee vormen van energie opgesloten, de voelbare en de latente energie. Bij het Nieuwe Telen wordt de vochtige kaslucht afgevoerd door middel van buitenlucht toevoer. Daarbij is het mogelijk om een deel van de voelbare warmte terug te winnen met behulp van een warmtewisselaar.

Doelstellingen project

 • Technische Doelstelling:
  Het verkrijgen van een overzicht van uitéénlopende technieken voor het terugwinnen van zowel voelbare als latente warmte uit ventilatielucht in kassen. Het berekenen van het theoretische rendement daarvan in een kassituatie met een wel en niet belichte tomatenteelt.
 • Energie doelstelling:
  In potentie kan voor een tomatenteelt of rozenteelt tot 8 m3/m2/jaar aan gas worden bespaard. Het is zelfs denkbaar om via deze methode zonnewarmte te oogsten uit de verdamping van planten.

Aanpak en tijdspad

De potentiële systemen voor ontvochtiging met warmteterugwinning worden via literatuuronderzoek en eigen redenering op basis van natuurwetten op een rijtje gezet. Daarbij worden de volgende systemen buiten beschouwing gelaten omdat dit bestaande techniek is waar al onderzoek naar is verricht:
 1. Het gebruik van een warmtewisselaar gecombineerd met warmtepomp en aquifer.
 2. De zoutinstallatie zoals bij Lans gebruikt.
Kandidaten voor vergelijking zijn in ieder geval:
 1. dampcompressie van kaslucht met aansluitende condensatie bij kastemperaturen of hoger.
 2. condensatie in een van stromingsrichting wisselend condensatiepakket.
 3. zoutabsorber met damprecompressie.
 4. dauwpuntskoeling in een energiewand.
 5. Brownian capture in een gaas.
Van de geselecteerde technieken worden de theoretische prestaties berekend. Daar waar nodig worden met kleine laboratorium experimenten de technische uitgangspunten getoetst. Op basis van de bevindingen wordt een rapport geschreven waarin de prestaties en de kansen van de diverse systemen beschreven worden.

Resultaten

 • Van de werkbesprekingen worden notulen bijgehouden.
 • Er komt tenminste één artikel in de vakpers.
 • Van het project wordt een verslag gemaakt. Hierin wordt aangegeven wat de beoogde doelstellingen waren en of deze zijn gehaald, alsmede een overzicht gegeven van de resultaten van het technische onderzoek en relevante achtergrondinformatie.
 • Rapportage over het project in de in overleg met de opdrachtgevers geselecteerde communicatiekanalen.