Project

Schaalmodellen winterlichtkas (KaE)

Binnen het programma Kas als Energiebron is als doelstelling geformuleerd om in nieuwe kassen klimaatneutraal en op een rendabele manier te kunnen telen. Vooral in de wintermaanden met hoge productprijzen is het belangrijk om een hoge en kwalitatief goede gewasproductie te realiseren. In deze periode is licht de beperkende groeifactor en uit onderzoek blijkt dat 1% meer licht 0.8-1% meer productie geeft. Zonlicht is gratis en geeft naast productieverhoging extra warmte in de winter waardoor bespaard wordt op energieverbruik.

In het project "Verbetering lichtinval winterlicht" zijn een aantal innovatieve concepten naar voren gekomen die in de winter voor meer dan 10% extra zonlicht in de kas zorgen. Middels modelsimulaties is onderzoek gedaan naar de structuur en vorm van het kasdek, verbeteringen aan het kasdekmateriaal, condensatie en interactie van diverse elementen. De resultaten leiden direct tot een aantal concepten waarmee in theorie een significante lichtwinst gerealiseerd kan worden.  

Doelstelling van het project is dan ook het valideren, middels metingen aan schaalmodellen, van de concepten die uit de modelberekeningen als meest perspectiefvol naar voren zijn gekomen.  Deze aanpak zorgt er voor dat de resultaten van de berekeningen onder natuurlijke condities getest worden, met relatief beperkte inzet van middelen, wat de mogelijke introductie in de praktijk zal bespoedigen.

Publicaties