Project

Schadeposten verbod pelsdierhouderij

LNV vraagt om een onafhankelijke onderbouwing van de schade in de pelsiderhouderij naar aanleiding van het kabinetsbesluit om de productie van pelsdieren op korte termijn te stoppen ipv per 1 januari 2024.

De economische schade van het vroegtijdig stoppen van de nertsenhouderij wordt berekend waarbij rekening gehouden wordt met diverse omstandigheden zoals of het bedrijf geruimd is door Corona (COVID-19) besmetting, de  aanwezigheid van vreemd personeel, bedrijfsomvang, algemene bedrijfskosten etc.  

Publicaties