Project

Scheiding van urine en mest in de melkveestal

Dit project beoogt een doorbraak te bewerkstelligen inzake de scheiding van urine en mest vanuit de fysiologie, diergedrag en techniek. Het gaat hier niet op oplossingen bij emissie arme vloertypen, maar om oplossingen bij de bron, bij het dier.

In 2015 is reeds een literatuurstudie uitgevoerd naar de fysiologie en het gedrag bij het mesten en urineren en zijn 2 creatieve sessies gehouden. In 2015 en 2016 willen we pilots uitvoeren om dieren te trainen de urine en mest naar een bepaalde plaats te brengen. Het is de bedoeling dat koeien tijdens de training een verband gaan leggen tussen het urineren en het ontvangen van een beloning. Ook worden experimenten gedaan met een plasbox waarin koeien worden beloond als ze eliminatiegedrag hebben vertoond. Mogelijk kunnen vervolgens ook nog andere stimuli worden toegepast om een lozing op te wekken.

Onderzocht zal worden of we met sensoren het moment en de plaats van urineren en defeceren kunnen voorspellen en wat het activiteitenpatroon van de dieren is.

Ten aanzien van de stalinrichting willen we ligboxen ontwikkelen met een opvangmogelijkheid voor urine en feces. Daartoe is onderzoek nodig waar en wanneer de dieren elimineren nadat ze zijn opgestaan.

Een volgende stap is dan het meten van de ammoniakemissie uit stallen waar aanzienlijk minder urinelozingen op de stalvloer komen. Ook zal de vers gewonnen feces verder worden bewerkt tot een goede meststof of als input dienen voor een biovergister.

Publicaties