Project

Scheuren grasland

Effect tijdstip van scheuren op opbrengst en nitraatuitspoeling.

In kader van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn is de regelgeving omtrent graslandvernieuwing aangepast. In dit onderzoek worden veldproeven uitgevoerd naar landbouwkundige en milieukundige aspecten van het scheuren van grasland in augustus ten opzichte van het voorjaar.

Publicaties