Project

Scheuren grasland

Effect tijdstip van scheuren op opbrengst en nitraatuitspoeling

In kader van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn is de regelgeving omtrent graslandvernieuwing aanpgeast. In dit onderzoek worden veldproeven uitgevoerd naar landbouwkundige en milieukundige aspecten van het scheuren van grasland in augustus ten opzichte van het voorjaar

Publicaties