Project

Schildpadonderzoek Lac Baai

The Netherlands has adopted national and international legislation to protect endangered sea turtle populations inhabiting the Caribbean Netherlands waters; however the lack of fundamental insights into the local ecology and behaviour of sea turtles poses severe limitations to implementing effective management plans. In order to formulate and implement an appropriate conservation action plan, baseline knowledge on sea turtle distribution, habitat use and migration patterns in the Dutch Caribbean is required.  


Zeeschildpadden waren ooit talrijk in het Caribisch gebied, maar vormen tegenwoordig wereldwijd een ernstig bedreigde groep dieren. Onvolledige en fragmentarische data over broed en voedselgebieden, migratiepatronen en populatie dynamiek belemmeren de vaststelling van een gedegen bescherming van deze bedreigde en wijd-migrerende soorten. Het natuurbeleidsplan voor Caribisch Nederland kent zeeschildpadden een hoge beschermingsprioriteit toe. Om te komen tot een goede onderbouwing en implementatie van bescherming, zal in het kader van dit project gezamenlijk met eilandelijke partners cruciale data verzameld en bijeengebracht worden. Tevens zullen vernieuwende moleculaire technieken worden aangewend om nieuwe inzichten te geven in migratie patronen en genetische verwantschappen binnen de regio. Daaruit zal duidelijk worden met welke van de meer dan 32 landen in de regio er het nauwst samengewerkt moet worden om de schildpadden in Caribisch Nederland voor de toekomst veilig te stellen.


Publicaties