Project

Scoping studie Betekenis culturele identiteit voor natuurbeleid en -beheer

Dit project is een verkennende studie over de betekenis van culturele identiteit voor het draagvlak voor natuurbeleid en beheer, met een focus op Nederland. Buitenlandse ervaringen en literatuur voor zover relevant worden hierin meegenomen.

Dit project heeft als doel om de betekenis van culturele identiteit voor natuurbeleid en beheer in beeld te brengen op basis van literatuuronderzoek. Het zal starten met een verkenning van de (internationale) literatuur op basis waarvan we een eerste indruk kunnen geven van wat er aan kennis is over deze relatie. Deze eerste indruk is de input voor een werksessie waarin de randvoorwaarden voor de volgende fase van het project, die uit een meer gericht literatuuronderzoek zal bestaan, worden ingevuld. Daarvoor zullen onder andere de begrippen rond culturele identiteit nader worden ingevuld en afgebakend in relatie tot elkaar en het (maatschappelijk draagvlak voor) natuurbeleid en -beheer. Na de tweede fase moet duidelijk zijn of de betekenis van culturele identiteit voor natuurbeleid en beheer voldoende met bestaande kennis kan worden geduid om de vermaatschappelijking van het natuurbeleid effectief te kunnen uitwerken, of dat hiervoor aanvullend onderzoek nodig is. Afhankelijk van de uitkomst zal de derde en laatste fase van het onderzoek zich richten op ofwel het hanteerbaar maken van de betekenis van culturele identiteit voor natuurbeleid en -beheer ofwel het identificeren van onderzoeksvragen en het uitwerken van een voorstel voor een onderzoeksagenda. De bevindingen van dit project worden vastgelegd in een WOt Technical Rapport.

Publicaties