Scopingstudie landbouw en leefomgeving

Project

Scopingstudie landbouw en leefomgeving

Kennis over de relatie tussen het Nederlandse landbouw- en voedselsysteem en de leefomgeving is van belang in een tijd waarin er veel vragen zijn over de wijze waarop dit systeem anders ingericht kan worden om een positievere impact op deze leefomgeving met de nadruk op natuur en biodiversiteit te hebben.

In het onderzoek van Wageningen University & Research, en in het bijzonder het WOT onderzoek, wordt al vele jaren kennis ontwikkeld over de relatie tussen landbouw en leefomgeving, of meer specifiek natuur en biodiversiteit. Daarnaast zijn er vele andere onderzoekinstellingen die op dit thema actief zijn.

Doel van dit project

Hoewel de resultaten zijn vastgelegd in documenten ontbreekt het bij de medewerkers van het PBL, maar ook bij de WOT, aan een state of the art overzicht van deze kennis. Dit onderzoek geeft daarom een overzicht van zowel de geschreven bronnen, als de reflecties van experts op de inzichten in deze bronnen.

Publicaties