Project

Screening van chemische verontreinigingen in voedsel en diervoeder

Voornaamste doel van dit Europese project is het ontwikkelen van eenvoudige en goedkope screeningsmethoden om chemische verontreinigingen op te sporen in voedsel en diervoeders. De huidige methoden zijn vaak complex, tijdrovend en duur.

Bovendien zijn ze meestal maar voor een specifieke stof te gebruiken. Snelle en kostenbesparende screening tools die tegelijkertijd meerdere verontreinigingen opsporen zijn gewenst.

Chemische verontreinigingen in levensmiddelen en diervoeders kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier. Het gaat dan vooral om pesticiden, persistente organische verontreinigende stoffen, perfluorverbindingen, diergeneesmiddelen, zware metalen en biotoxines. Europese overheden en voedselproducenten willen deze contaminanten sneller en effectiever opsporen. De levensmiddelen- en diervoederindustrie zijn immers direct verantwoordelijk voor de veiligheid van hun producten. Overheden zijn hiervoor eindverantwoordelijk. CONffIDENCE staat voor: contaminants in food and feed; inexpensive detection for control of exposure.

Aanpak en tijdspad

Voor het onderzoek werkt het RIKILT - Instituut voor Voedselveiligheid samen met... [Verzoek van tekstschrijver Jules Looman: graag hier noemen welke eventuele bedrijven en andere organisaties bij het onderzoek betrokken zijn. ] Het projectteam past tijdens meerdere laboratoriumexperimenten een selectie toe van de meest recente technologie├źn:

  • multiplex flowcytometrie
  • multiplex Surface Plasmon Resonance biosensor
  • multi-component peilstok assay
  • magneto-immunosensor
  • Near Infrared imaging methode
  • cytosensor
  • vereenvoudigde massaspectrometische methode

Resultaten

Het project levert eenvoudige, snelle en goedkope multiplex (meervoudige) screeningstesten op. Deze zijn gevalideerd voor gebruik door de industrie en controlerende laboratoria. De ontwikkelde testen zijn toepasbaar voor monsters van diverse voedingsmiddelen en veevoeders. De resultaten worden verspreid onder alle belanghebbenden: de wetenschappelijke onderzoekswereld, beleidsmakers, levensmiddelen- en diervoederindustrie, consumenten. Daarnaast zijn leer- en trainingsmodulen beschikbaar voor het toepassen van de screeningstesten.

Publicaties