Project

SeEdNOSE

Bij zaden is detectie van kwaliteit en afwezigheid van pathogenen een belangrijk punt. Levende organismen produceren verschillende metabolieten, sommigen daarvan zijn vluchtig of vluchtig te maken. Met een elektronische neus (electronic nose of e-nose) zijn specifieke patronen van combinaties van vluchtige stoffen te herkennen. De elektronische neus biedt perspectieven om kwaliteit van zaadpartijen te beoordelen of op z’n minst een voorscreening te doen om kostbare testen te kunnen beperken tot verdachte partijen.

Doelstellingen project

Dit project beoogt de perspectieven te onderzoeken van het gebruik van de e-nose technologie voor het analyseren van zaaizaadkwaliteit.

Aanpak en tijdspad

Voor twee typen problemen met zaaizaadkwaliteit worden twee contrasterende partijen gezocht of gemaakt, die een brede verschil vertonen in kwaliteit. De e-nose wordt getraint op onderschieding. Vervolgens wordt de ontwikkelde e-nose getest op onafhanhkelijk partijen zaden met dezelfde kwaliteitsproblemen.

Resultaten

Rapportage over de resultaten van een pilot studie met twee modelsystemen van verschillen in zaaizaadkwaliteit.