Project

Seasons in nursery function Wadden Sea

The fish fauna of our coastal areas and Wadden Sea changed drastically in the past decades. Recently this development has received a lot of attention in the media and questions were asked in the parliament. In our coastal DFS survey we collect information on fish densities once a year. There is strong evidence that the use of the Wadden Sea by fish has changed due to climate change, but also fisheries might play a role. In order to understand better why the nursery function has changed we need to know more on the seasonal pattern of the use of the area by fish of different age groups. Do fish still use the Wadden Sea but did they change their timing?

Het gebruik van gebieden als de Waddenzee en de kustzone, traditioneel gebieden waar veel vissoorten opgroeiden, is sterk afgenomen. Mogelijke redenen daarvoor hangen waarschijnlijk samen met klimaatverandering, maar ook visserij kan een rol spelen. Om beter te begrijpen waarom de kinderkamerfunctie veranderd is, is het belangrijk om te weten hoe het seizoen patroon veranderd is. Daarom willen we in dit project, als aanvulling op de DFS survey een jaarronde kosteneffectieve (want gebruikmakend van een controlevaartuig van LNV) maandelijkse survey uitvoeren in een kombergingsgebied.

Publicaties