Project

Seaweed Biorefinery

Zeewieren hebben een grote potentie als hernieuwbare bron voor chemicaliën en energiedragers. Dit komt door hun bijzondere chemische samenstelling en de mogelijkheid om zeewieren op grote schaal te kunnen kweken in de zee.

Doelstelling

Het project Seaweed Biorefinery (Zeewier Bioraffinage) stelt zich ten doel om bioraffinageprocessen te ontwikkelen voor zeewieren die in de Noordzee groeien (inheemse soorten). Bovendien beoogd het project om methodes te ontwikkelen om de suikers afkomstig uit zeewieren om te zetten in chemicaliën en biobrandstoffen. De socio-economische aspecten van het telen van zeewieren voor bioraffinage in Nederland is een belangrijk onderdeel van het project.

Activiteiten

  • Ontwikkeling van analysemethoden voor de bepaling van de zeewiersamenstelling
  • Primaire bioraffinage: hydrolyse en chemische en katalytische conversie van zeewieren.
  • Secondaire bioraffinage: fermentatie tot energiedragers (ethanol, butanol, waterstof), chemische conversie van suikers en uronzuren tot bouwstenen voor plastics.
  • Procesontwerp en economische evaluatie (ECN)

Resultaten

Diverse ontsluitingstechnologieën zijn geëvalueerd op hun potentie om waardevolle componenten uit zeewieren te halen. Zo konden mannitol en alginaten uit bruinwieren worden gewonnen. Verdere chemische en fermentatieve omzetting van de verschillende gewonnen fracties leverde belangrijke inzichten op in de potentie om zeewieren in te zetten als grondstof voor chemicaliën en energiedragers. Bouwstenen voor bioplastics konden worden gemaakt middels chemische technieken. Verder is er een micro-organisme gevonden dat vrijwel alle zeewiersuikers kan omzetten in basischemicaliën als aceton, ethanol en butanol.

Publicaties