Project

Secretaris adviescommissie zeehondenopvang

Dit project is bedoeld voor uitoefenen secretarisrol van de wetenschappelijke adviescommissie Zeehondenopvang. Deze Commissie is ingesteld om de minister van LNV te adviseren over de toekomstige zeehondenopvang in Nederland. Daarbij wordt gekeken naar twee perspectieven: (1) Dierenwelzijn en (2) Populatie-ecologie. Het uiteindelijke advies is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke experts. De Commissie stelt op basis van deze wetenschappelijke inzichten een concept advies op en consulteert de belangrijkste stakeholders over dit concept advies. Het definitieve advies is uiterlijk 1 maart 2018 beschikbaar.  

Dit project omvat de secretarisrol van de wetenschappelijke adviescommissie Zeehondenopvang. Deze Commissie is ingesteld om de minister van LNV te adviseren omver de toekomstige zeehondenopvang in Nederland. Daarbij wordt gekeken naar twee perspectieven: (1) Dierenwelzijn en (2) Populatie-ecologie. Het uiteindelijke advies is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke experts. De Commissie stelt op basis van deze wetenschappelijke inzichten een concept advies op en consulteert de belangrijkste stakeholders over dit concept advies. Het definitieve advies is uiterlijk 1 maart 2018 beschikbaar.

Publicaties