Project

Seedmoneyprojecten internationaal

Seed Money Projecten dienen als opstart (ofwel als ‘seed’) voor internationale samenwerkingsverbanden voor Nederlands MKB uit de Agri&food en Tuinbouwsector. Hierbij staat het vormen van een consortium centraal.

Het doel is om een antwoord te vinden op een lokale systeemvraag. Voorwaarde is deelname van een lokale probleemeigenaar (bedrijven en / of overheden) die behoefte en noodzaak ervan kan duiden. Systeemvragen hebben als kenmerk dat voor de oplossing bijdragen nodig zijn vanuit bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. De match van een goed consortium hangt af van het helder kunnen afbakenen en onderbouwen van de lokale systeemvraag. Vandaar dat het opleveren van een businessplan het resultaat van het seed-money project is. Een goed businessplan wordt geleid en gedragen door het bedrijfsleven en moet overige kandidaat consortiumleden kunnen ‘verleiden’ tot participatie en daarmee bijdragen aan internationale systeemoplossingen in de Agri&Food en Tuinbouwsector.

Een SMP-project is een instrument van Topsector Agri&Food en Topsector Tuinbouw Kennis & Innovatie. Op aanwijzen van het TKI Agri&Food of TKI-Tuinbouw kan een aanvrager experts van Wageningen UR inschakelen om gezamenlijk een businessplan te ontwikkelen, eventueel als basis voor een nieuwe publiek-private-samenwerking.

Publicaties