Project

Semantische blockchains in agrifood

Meer transparantie agrifoodketens kan leiden tot flexibilisering, verkorting en hogere efficiëntie van ketens en netwerken in de agrifoodsector. Dit heeft verschillende effecten: waardebehoud in de keten (het verkleinen van afvalstromen), een betere verdeling van economische opbrengst tussen ketenpartners, een betere inzet van bronnen (transport, energie), en een afnemende milieubelasting. De onderliggende veronderstelling is dat een beter zicht op de toestand (en dus waarde) van een product en op de ketencondities mogelijkheden geeft om de keten te sturen en te optimaliseren.  Daarnaast leidt meer transprantie tot meer consumentenvertrouwen.

Dit project heeft als doel  om de mogelijke bijdrage van blockchaintechnologie aan de transparantie van agrifoodketens te onderzoeken. Meer transparantie kan leiden tot flexibilisering, verkorting en hogere efficiĆ«ntie van ketens en netwerken in de agrifoodsector. Dit heeft verschillende effecten: waardebehoud in de keten (het verkleinen van afvalstromen), een betere verdeling van economische opbrengst tussen ketenpartners, een betere inzet van bronnen (transport, energie), en een afnemende milieubelasting. De onderliggende veronderstelling is dat een beter zicht op de toestand (en dus waarde) van een product en op de ketencondities mogelijkheden geeft om de keten te sturen en te optimaliseren. Winst is bijvoorbeeld te behalen door effectief te koelen, slim te bestellen, retourstromen te organiseren, nieuwe ketens te ontwerpen. Dit vraagt om precisieketens, en dus om hoogwaardige keteninformatie.

Blockchaintechnologie in agrifoodketens

Blockchaintechnologie is een opkomende technologie met mogelijk grote effecten op agrifoodketens. We verwachten dat ketens waarin de tussenleveranciers weinig meerwaarde en alleen meer kosten opleveren drastisch zullen veranderen. Daarmee is deze propositie interessant voor internationale ketens. Vooral handelshuizen, importeurs en retailers kunnen profiteren van de genoemde technologie. We verwachten daar een multiplier effect.

Hoogwaardige data

Er zijn tegenwoordig verschillende partijen die complete ICT-oplossingen aanbieden gebaseerd op blockchains. Hiermee kunnen data en transactie(afspraken) onveranderbaar worden vastgelegd, zonder de tussenkomst van een trusted third party. Het probleem blijft echt dat de betekenis van de vastgelegde informatie niet eenduidig is vastgelegd. Gegeven de kennis en ervaring van WFBR op het gebied van betekenis geven aan data, richten wij ons vooral op het organiseren van semantisch rijke data in combinatie met blockchains. De onderzoeksvraag van dit project luidt dan ook: kan semantische blockchaintechnologie helpen om hoogwaardige data op een betrouwbare manier vast te leggen ten gunste van optimaal functionerende agrifoodketens?

Publicaties