Project

Sensors and ICT applications for effective and efficient use of fungicides

Mycotoxinen zijn secundaire metabolieten van schimmels die na inname schadelijke effecten kunnen hebben op de gezondheid van mensen en dieren. In Europa zijn Fusarium spp. de belangrijkste schimmelsoorten van granen met kleine korrel; ze worden overal in Europa aangetroffen. Verschillende ondersoorten produceren verschillende mycotoxinen. Belangrijke Fusarium-toxines in Europese granen met kleine korrel zijn deoxynivalenol (DON) en zearalenone (ZEA). Infetie van de granen met Fusarium soorten leidt tot de gewasziekte Fusarium Head Blight (FHB), wat resulteert in verminderde gewasopbrengst en kwaliteit van de korrels (korrels zijn kleiner, verschrompeld en verkleurd).

Over het algemeen dragen de boeren de economische last van de verminderde gewasopbrengst en de aanwezigheid van mycotoxinen door de aanwezigheid van Fusarium spp. In 2014 was de prijs van geïnfecteerde tarwe bijvoorbeeld 67 euro per ton lager dan normaal (Boerderij Vandaag d.d. 30 December 2014). Naast de verliezen als gevolg van lagere opbrengst en kwaliteit, kan de aanwezigheid van DON en ZEA resulteren in gezondheidsproblemen bij dieren en mensen en lagere prijzen vanwege de mycotoxineverontreiniging. Granen met de laagste mycotoxineniveaus kunnen voor menselijke voeding of diervoeder voor de meest gevoelige diersoorten tegen een hoge prijs worden verkocht, terwijl gewassen met hogere mycotoxineniveaus voor ander diervoeder tegen een lagere prijs kunnen worden verkocht, of ronduit worden afgewezen. Effecten op de gezondheid van dieren omvatten verminderde groei, productiviteit en vruchtbaarheid, en dus lagere productiecijfers voor dieren. 

Economische verliezen en gezondheidsproblemen beperken

Om economische verliezen en gezondheidsproblemen te beperken, kunnen Fusarium spp. infectie van graankorrels, schimmelgroei en gerelateerde toxineproductie in het veld voorkomen worden door het gebruik van fungiciden tegen FHB. Hetzelfde geldt voor spuiten tegen andere tarwe-infecties. Vanwege duurzaamheid, economische en menselijke gezondheidsredenen, moeten deze fungiciden en andere pesticiden met zorg worden toegepast. Een toegewijd, tijdig en ruimtelijk specifiek sproeiplan is nodig om infectie en mycotoxineverontreniging in in Nederland geteeld granen met kleine korrel te beperken.

Fusarium spp. infectie van granen leidt tot derving van opbrengsten en kwaliteit van het graan en kan mycotoxine besmetting tot gevolg hebben. Deze toxinen zijn schadelijk voor mens en dier. Uit duurzaamheidsoogpunt staat het gebruik van fungiciden onder druk; fungiciden dienen dan ook enkel zeer gericht toegepast te worden i.e. lokaal in het veld en alleen indien echt nodig.

Doel van het project

Het doel van huidige project is de ontwikkeling van een DSS (Decision Support System) dat de graanteler ondersteunt in de besluitvorming omtrent het wel/niet inzetten van fungiciden, alleen daar in het veld waar het graan is aangetast. Het DSS bestaat uit het gebruik van hyperspectrale cameras die onder drones hangen. De telers vliegen met de drones over het veld. Camerabeelden worden gecombineeerd met bestaande mycotoxine voorspelmodellen. Via algorithmen wordt de data verwerkt tot informatie voor de teler, waarbij de teler kan besluiten wel tot/niet toepassing van fungiciden, zeer lokaal in het veld. Indien mogelijk, worden ook andere graanziekten worden vastgesteld, naast Fusarium spp.

Het project zal dus leiden tot vermindering van het gebruik van fungiciden, verbetering van de duurzaamheid, en verbetering van de graanopbrengsten, -kwaliteit, en –veiligheid.

Publicaties