Project

Serologie voor Chlamydiaceae in pluimvee

Inzicht in de prevalentie van Chlamydiaceae in pluimvee kan eenvoudig worden verkregen door de aanwezigheid van specifieke antilichamen te bestuderen, maar een goede serologische test daarvoor ontbreekt.

In een voorgaand project (2014-2016) is gewerkt aan de identificatie van Chlamydia-antigenen die geschikt zijn voor differentiële serologische diagnostiek. Op dit moment is er een prioritaire lijst van kandidaat-antigenen, en is er een set referentiesera beschikbaar, opgewekt met de desbetreffende antigenen. Met deze referentiesera zijn beperkt experimenten gedaan, die laten zien dat de sera een zekere specificiteit hebben.

Het  huidige project is er op gericht om met dit panel geïdentificeerde antigenen een praktische serologische test voor pluimvee op te zetten en deze te evalueren met beschikbare veldsera.

Publicaties