Project

Short chains resilience

De COVID-19 pandemie laat zien hoe kwetsbaar voedselketens kunnen zijn voor externe schokken. Deze studie onderzoekt welke vormen van voedselsysteemweerbaarheid gebaat zijn bij korte ketens. En welke groepen in de samenleving meer of minder zekerheid van voedselvoorziening hebben bij korte ketens. Inzichten uit deze studie leiden tot beleidsadviezen.

Reacties op de onverwachte economisch schok door COVID-19 zijn vaak niet gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Een populaire beleidsmaatregel is om de voedselketens te verkorten. Deze maatregel zou de afhankelijkheid van internationale voedselketens verminderen en daarmee bijdragen aan een hogere mate van weerbaarheid van nationale en regionale voedselsystemen. Hierbij wordt echter maar naar een vorm, dat wil zeggen economische weerbaarheid, gerefereerd. Wat is het effect van korte ketens op andere vormen van weerbaarheid, bijvoorbeeld ten aanzien van klimaatverandering of sociaal/politieke instabiliteit?

Deze studie onderzoekt welke vormen van voedselsysteemweerbaarheid gebaat zijn bij korte ketens. En welke groepen in de samenleving meer of minder zekerheid van voedselvoorziening hebben bij korte ketens? Deze vraag wordt beantwoord door te analyseren hoe de verschillende vormen van weerbaarheid een effect hebben op de livelihoods van verschillende groepen in de samenleving. Tenslotte geven we een eerste inzicht in beleidsmaatregelen die de weerbaarheid van die groepen voor diverse vormen van externe schokken kunnen vergroten.

Publicaties