Project

Sim4Nexus

SIM4NEXUS ondersteunt marktpartijen over de integratie van voedsel, energie, water en klimaatverandering op regionaal, nationaal, Europees en mondiaal niveau. De verwachting is dat door beter dan voorheen rekening te houden met de wisselwerking hiertussen een bijdrage geleverd kan worden aan de 2020-doelstellingen voor een slimme, duurzame en inclusieve groei. Hiervoor wordt op basis van data-analyse (big data) en complexe modellen een zogenaamd Serious Game ontwikkeld voor de voedsel-energie-water-klimaat nexus.

SIM4NEXUS vergroot het inzicht bij beslissingen door private en publieke partijen over de integratie van de Nexus voedsel-water-energie-klimaat. De Serious Game is een ICT tool in de duurzame technologie sector. Op middellange termijn (binnen vijf jaar na afloop van het project) verwachten we dat het spel gebruikt wordt om de besluitvorming over de Nexus te verbeteren. SIM4NEXUS verbetert inzicht in de wisselwerking tussen de grote maatschappelijke vragen die gerelateerd zijn aan voedselzekerheid, namelijk waterbeschikbaarheid, mondiale biodiversiteit, energievoorziening en klimaatverandering. Daarmee worden de onzekerheden in modeluitkomsten verminderd en de mogelijkheden voor een koolstofarme economie concreter. Tenslotte wordt de Serious Game ook ingezet voor mondiale verkenningen rond IPCC en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. 

Meer informatie

Publicaties