Project

Sincere (cofin)

Het SINCERE project van JPI Climate heeft als doel de Europese en internationale verbanden en contacten te versterken om het klimaatonderzoek in de verschillende disciplines en sectoren uit te breiden. SINCERE betrekt wereldwijd daarbij het bedrijfsleven, financiële instellingen en onderzoeksinstituten, en andere belangrijke internationale beleids- en maatschappelijke organisaties.   Twee speerpunten, zogenaamde Flagship Actions, zijn gericht op het ontwerpen van onderzoeks- en innovatiesamenwerking in Afrika en Latijns-Amerika. Het doel is om de kennis uit te breiden ter ondersteuning van de toepassing van het klimaatadaptatie- en mitigatiebeleid; in klimaatdiensten, en onderzoek in veerkracht realiseren bij rampen gerelateerd aan klimaatverandering. SINCERE zet zich ook in op een grotere betrokkenheid van lidstaten in Centraal/Oost- en Zuid-Europa in het klimaatonderzoek en in de JPI Climate activiteiten.   De Wageningse bijdrage in dit project bestaat uit het leiden van twee werkpakketten. Eén richt zich op de internationale implementatie van het JPI Climate onderzoek en het uitbreiden van het netwerk. Het tweede op de verspreiding van de kennis en activiteiten, door inzet van communicatiemiddelen en het organiseren van bijeenkomsten.   JPI Climate is in samenwerking met SINCERE in 2019 gevraagd de leiding te nemen in het organiseren van de tweejaarlijkse Europese Klimaatconferentie ECCA, welke in mei 2021 zal worden georganiseerd, in combinatie met een 9tal webinars waar ook WUR een aanzienlijke rol in zal gaan hebben. Een deel van de oorspronkelijke activiteiten zal in samenhang zijn met het organiseren van deze conferentie, en heeft dus impact op het werk wat WenR uitvoert in dit project.

SINCERE is een H2020 project consortium dat binnen het Joint Programming Initiative (JPI) Climate programma (1 van de 10 Europees gefinancierde initatieven) is opgezet om het internationaal onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering uit te breiden en de innovaties en samenwerking daarin te versterken.

Meer dan 22 Europese en internationale partners zijn betrokken en ondersteunen daarmee de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs, inclusief in de bredere context van het Sendai-kader voor het reduceren van rampen, en de VN doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

 

Publicaties