Project

Sloop- en ombouwregeling pelsdierhouderij

In 2018 is de Regeling subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij openbaar geworden als onderdeel van de Wet verbod pelsdierhouderij. Inmiddels is de economische situatie in de pelsdierhouderij gewijzigd ten opzichte van het moment waarop de Wet en het besluit genomen zijn.

Regeling subsidiering sloop en ombouwregeling pelsdierhouderij staat politiek ter discussie. Er zijn vijf onderzoeksvragen:

1. zijn er markttechnische redenen voor pelsdierhouders om tijdelijk te stoppen.

2. zijn er redenen om de sloopregeling financieel te verruimen

3. zijn de normkosten in besluit subsidiering nog actueel

4. ontwikkel nieuwe normkosten voor verwijdering omheining en inventaris

5. actualiseer KWIN veehouderij

onderzoek wordt door WEcR en WLR uitgevoerd olv Willy Baltussen in de periode half mei - begin juli 2019. de kosten bedragen 37.510 euro inclusief 21% BTW.

Publicaties