Project

Smart farming

Van 2011 tot en met 2014 heeft het samenwerkingsverband Smart Dairy Farming (hierna SDF 1.0) gelopen. Binnen dit project werkten een tiental partijen (melkveehouders, (MKB-)bedrijven en kennisinstellingen) onder regie van FrieslandCampina, CRV en Agrifirm Feed samen aan de eerste stappen in de ontwikkeling van precisie melkveehouderij met als resultaat een ‘proof of concept’.

Binnen SDF 1.0 is veel aandacht besteed aan het ontwerpen en het realiseren van een technische data infrastructuur, die het mogelijk maakt om real time data over indicatoren van individuele dieren toegankelijk te maken. Daarnaast zijn binnen SDF 1.0 eerste ruwe werkinstructies ontwikkeld op basis van veelal voor de sector nieuwe sensoren die door melkveehouders kunnen worden ingezet ter verbetering van hun veemanagement. De eerste resultaten van zowel de data infrastructuur als de veemanagement werkinstructies lijken perspectiefvol maar zijn nog niet toepasbaar in de praktijk.

Na de eerste stap (SDF 1.0) komt de ‘proof of practise’ voor het realiseren van meerwaarde van dit concept binnen SDF 2.0. In het project is bij 6 melkveehouders ervaring opgedaan met inpassing van en verwerking van sensorgegevens. Ook is er gewerkt aan een aantal real time modellen.  In het onderwijs wordt deze ontwikkeling ook gezien en is er behoefte om deze ervaringen ook in te zetten in het onderwijs. Omdat SDF1 eind 2014 afgerond is, is het een goed moment om de ervaringen rond sensordata van die fase om te zetten in de onderwijssituatie bij zowel het HBO als MBO.     

Het doel van dit BOGO project is dan ook om HBO/MBO studenten en hun docenten actuele inzichten te verschaffen in het valideren en inzetten van sensoren in praktijksituaties en hoe je hier in analytische zin mee om kunt gaan. Een tweede doel is om deze inzichten herbruikbaar te maken door het te ontsluiten via de wiki sensortechnologie en een op te zetten minor.


Publicaties