Project

Smart phyto check

Internationaal worden fytosanitaire regels steeds strenger en wordt het door moderne technieken mogelijk bij een steeds lagere detectiegrens plantenziekten waar te nemen. Wanneer bedrijfsleven en overheid beiden ernaar streven om de versleping van ziekten en plagen te voorkomen door maatregelen zoveel mogelijk aan de bron te nemen of ander in op de meest effectieve en efficiënte plaats in de keten, dan neemt het belang van grensinspecties op termijn af en wordt het geheel betrouwbaarder. Toenemende inspectielasten en logistieke verstoringen worden voorkomen.

Nieuwe technologie kan zowel de bestaande visuele partijinspecties van de overheid versterken (met als voordeel beperking van kostenstijging) als het bedrijfsleven helpen zelf kostenefficiƫnte maatregelen te nemen (met als voordeel een afnemend risico). Een mogelijke nevenwinst kan zijn dat een intensievere inzet van technologie (na de oogst) om te voldoen aan fytosanitaire eisen bijdraagt aan het verminderde gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Doel

Dit project richt zich op het bevorderen van de eigen verantwoordelijk van het bedrijfsleven bij het ontwikkelen van alternatieve risicobeperkende maatregelen. Het doel van het project is het bevorderen van samenwerking tussen exporterende landen en Nederland. Uiteindelijk meer verantwoordelijkheid bieden/vragen aan bedrijfsleven (in land van oorsprong) om mbt non-destructieve methoden ervoor te zorgen dat tijdens officiĆ«le inspecties (zowel in land van herkomst als in NL) minder Q-organismen worden aangetroffen en minder afkeuring noodzakelijk is. Ook samenwerking tussen betrokken partijen is nadrukkelijk doel (conform de oorspronkelijke BOCI-projecten).

 

Publicaties