Project

SmartAgriFood -cSpace

In de huidige agri-food business speelt informatievoorziening een cruciale rol op verschillende niveaus: van besluitvorming op veld- of dierniveau tot en met informatie-uitwisseling ten behoeve van tracking and tracing door het hele ketennetwerk. Met behulp van nieuwe sensing and monitoring technologieën komen steeds meer data beschikbaar, wat potentieel de informatievoorziening sterk kan verbeteren.

In de huidige agri-food business speelt informatievoorziening een cruciale rol op verschillende niveaus: van besluitvorming op veld- of dierniveau tot en met informatie-uitwisseling ten behoeve van tracking and tracing door het hele ketennetwerk. Met behulp van nieuwe sensing and monitoring technologie├źn in de context van precisielandbouw komen steeds meer data beschikbaar, wat potentieel de informatievoorziening sterk kan verbeteren. Daarnaast is er een nieuwe trend zichtbaar waarin nieuwe internettechnologie zoals social media, location-based services, etc. veel potentie bieden voor nieuwe productontwikkeling en marketingmogelijkheden waarbij traditionele relaties tussen producenten en consumenten ingrijpend kunnen veranderen.

Echter, uit onderzoek en praktijk blijkt dat het niveau van integratie van data en informatie en interoperabiliteit tussen gerelateerde informatiesystemen en ICT laag is waardoor toepassing van digitale kennisoplossingen, en dus marktmogelijkheden, onvoldoende benut wordt. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat er wel veel ICT voorhanden is, maar dat die niet direct toepasbaar is binnen de agri-food sector vanwege specifieke sectorkenmerken zoals afhankelijkheid van complexe, onzekere biologische processen, gebruik van levend materiaal en de context van open, dynamische netwerken van grote multinationals en een veelheid van MKB-bedrijven. Met name voor MKB zijn investeringen in aanschaf en ontwikkeling van ICT erg duur, zo niet onbetaalbaar.

Het Future Internet Public Private Partnership (FI-PPP) programma van de EU heeft als doelstelling om te komen tot een gezamenlijke investering van diverse sectoren in de ontwikkeling van een Future Internet infrastructuur, o.a. op het gebied van Cloud Computing, Internet of Things en Interfaces to Networks and Devices met veel aandacht voor een Privacy, Security & Trust van data. Betrokkenheid van MKB staat daarbij hoog in het vaandel. Dit project bouwt voort op de fase 1 project SmartAgriFood en fase 2 project FIspace waarin de beoogde infrastructuur al is ontwikkeld. SmartAgriFood2 heeft als doelstelling om op basis van deze infrastructuur een grote hoeveelheid Apps & Services te ontwikkelen en de adoptie daarvan te bevorderen. Dit zal gebeuren door een aantal open calls voor App-developers uit te schrijven en tegelijkertijd de ontwikkeling en ondersteuning van een duurzaam netwerk van incubator ecosystems van ontwikkelaars, gebruikers, onderzoekers, investeerders, etc.

Publicaties