Project

Snelle Diagnostiek

Meerdere sectoren hebben behoefte aan de ontwikkeling van diagnostiek waarbij de toepassing van diagnostische methoden in het veld uiteindelijk leidt tot een gezondere veehouderij. Het gaat daarbij met name om snellere diagnostiek om eerder op bedrijfsniveau gericht in te kunnen grijpen en om snelle diagnostiek om eventueel aanwezige resistentiefactoren tegen antibiotica vast te stellen.

Doelstellingen project

Diagnostiek ontwikkeling voor het snel en effectief kunnen meten van luchtwegaandoeningen, het interpreteren van deze uitslagen mede in relatie tot ziekte en behandeling, het verkrijgen van meer inzicht in de effecten van het toepassen van diagnostiek en screening en het verkrijgen van meer inzicht in de toepassing van vaccinatie.

Aanpak en tijdspad

Het huidige voorstel stelt de volgende systematiek voor:  het ontwikkelen, interpreteerbaar en daarmee toepasbaar maken van snelle multi-agens diagnostiek gekoppeld aan het snel vaststellen van eventueel aanwezige resistentiefactoren. Er zal gebruik worden gemaakt van platforms waar reeds ervaring mee is opgedaan, waardoor het plan als zodanig ook haalbaar is. Het programma van eisen onder het platform is gedefinieerd in samenspraak met de kalver-, varkens, melkvee en pluimvee sector.  Het platform wordt in eerste instantie (2013) ontwikkeld en toepasbaar gemaakt voor de kalversector, mede omdat de urgentie hier hoog is. Vanaf 2014 zullen ook toepassingen worden ontwikkeld voor andere sectoren, op het moment dat zij ook gaan bijdragen. Dit zal trapsgewijs plaatsvinden.