Project

Snelle toets op voedselveiligheid

Bij kwaliteitscontroles en veiligheidsgarantie van voedingsmiddelen is opsporing van ziekteverwekkers belangrijk. Food & Biobased Research ontwikkelt snelle en goedkope diagnostische toetsen die op RNA gebaseerd zijn.

Doelstelling

Het ontwikkelen van snelle, goedkope diagnostische toetsen voor de analyse van de kwaliteit en safety (pathogeen detectie) van voedselproducten. De focus bij dit stuk van het FBR project ligt bij de RNA gebaseerde kwaliteitsmarkers voor bewaring van appel en de detectie van bewaarrot pathogenen als voorbeeld case in de verse groente sector. Samen met de andere partners zullen op nano/micro gebaseerde detectieplatforms ontwikkeld worden die vervolgens getest worden op praktijk cases zoals die voor appel. FBR zal daarbij faciliteren voor het moleculaire werk, ontwikkelen van probes, primers, RNA samples etc. om vervolgens de ontwikkelde methoden te evalueren ten opzichte van huidige systemen.

Werkwijze

Detectie van pathogenen in voedsel is een belangrijk onderdeel van de kwaliteitscontrole en veiligheidsgarantie van producten. Vele methoden van DNA gebaseerde toetsen zijn reeds ontwikkeld die voornamelijk op labniveau moeten worden uitgevoerd. Een enkele dipstick-achtige test (soort zwangerschaptest) is ontwikkeld voor pathogenen (zoals bijvoorbeeld E.coli) maar die zijn vaak niet gevoelig en kunnen ook geen onderscheid maken tussen dode en levende pathogenen. Op RNA gebaseerde toetsen kunnen een beter verschil maken omdat alleen nog levende organismen de novo RNA kunnen aanmaken en tevens specifieke mRNA’s iets over de staat van het organisme kan zeggen (bv of ze ontkiemend zijn, agressieve stammen zijn of bijna dood gaan). Dergelijke testen moeten bijna altijd in een lab worden uitgevoerd terwijl de praktijk liefst onmiddellijk een uitslag heeft van de resultaten. Daarom werken we binnen dit consortium aan het ontwikkelen van goedkope en snelle detectie platforms gebruikmakend van gefunctionaliseerde microkanaaltjes waarin RNA bindende probes verwerkt kunnen worden om daarna met snelle amplificatie en detectie technieken het gebonden RNA te kwantificeren. Door interacties binnen het consortium zullen verschillende stappen in dit detectieproces ontwikkeld worden.

Resultaten

Als voorbeeld project bij FBR wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van een toets om bewaarpathogenen van appel te detecteren, en simultaan de vatbaarheid van de appel te bepalen in dezelfde toets. Hiermee kan de kans bepaald worden dat het aanwezige pathogeen ook een bedreiging zou vormen tijdens de bewaring van de betreffende partij. Hiervoor worden infecties met schimmelsporen van Neofabraea, Botrytis en Penicillium uitgevoerd op appels tijdens een commerciële bewaarperiode. Dit levert materiaal op om vatbaarheidsgenen te detecteren en geïnfecteerd materiaal om toetsen op de evalueren. Komende periode zal gewerkt worden aan het ontwikkelen van de standaard referentietoets om die te gebruiken om on-the-site toetsen mee te ontwikkelen en te valideren.