Project

Social Innovation and New Economics

Dit project heeft de focus op de economische relevantie van sociale innovatie (SI). Zowel SI als concepten gerelateerd aan de nieuwe economie genieten momenteel populariteit. Ze worden vooralsnog niet tot nauwelijks onderling op elkaar betrokken. Nader verkennen van hun wederzijdse relaties en relevantie staan centraal.

Dit project heeft de focus op de economische relevantie van sociale innovatie (SI). Zowel SI als concepten gerelateerd aan de nieuwe economie genieten momenteel populariteit. Ze worden vooralsnog niet tot nauwelijks onderling op elkaar betrokken. Nader verkennen van hun wederzijdse relaties en relevantie staan centraal.

Publicaties