Project

Social Innovation by climate adaptation research projects

Adaptatie wetenschappen heeft de bedoeling om de samenleving te helpen zich voor te bereiden op de klimaatveranderingen. Binnen de wetenschappelijke groepen van Wageningen University & Research worden tal van adaptatieprojecten uitgevoerd.

Dit project heeft de bedoeling om na te gaan welke verschillende benaderingen gebruikt worden in de adaptatieprojecten en wil analyseren of en hoe deze adaptatieprojecten bijdragen aan sociale innovatie. Dit zal gebeuren via een vergelijkende, kwalitatieve analyse en via co-creating workshops. Het resultaat van dit project:

  • Een goed begrip van wat de Wageningen University & Research benadering is voor sociale innovatie creatie in adaptatie
  • Geleerde lessen over de moeilijkheden om sociale innovatie tot stand te brengen via adaptatie onderzoeksprojecten
  • Het opzetten van een Wageningen University & Research Climate Innovation Society

Het uitwisselen en delen van ervaringen met adaptatie wetenschappers over sociale innovatie en klimaatadaptatie.

Publicaties