Project

Social Innovation in the context of multi-stakeholder governance at the landscape level

Het doel van dit project is om het concept social innovation van een ruimtelijke dimensie te belichten. We noemen dit "sociaal-ruimtelijke innovatie", een nieuw concept dat kan dienen om grip te krijgen op de wirwar van private en publiek gestuurde governance arrangementen op landschapsniveau. We willen begrijpen hoe deze "landscape governance arrangements" tot stand komen, hoe ze opereren, en in welke mate ze zich lenen voor een proces van bestuurlijke vernieuwing.

Met bestuurlijke vernieuwing bedoelen we in dit geval een verschuiving van governance in lijn met bestaande administratieve grenzen die vaak artificieel zijn, naar governance in lijn met de sociaal-ecologische logica van het landschap. We beogen een benadering van "onderzoek-praktijk-beleid", wat ruimte biedt voor zowel toegepast onderzoek als capaciteitsontwikkeling en beleidsadvies.

Om dit te bereiken, zullen we 2-3 "leer-landschappen" identificeren, waar we met een minimale investering een maximale output kunnen genereren, middels het inzetten van bestaande partnerships, en bij het inzetten van zowel lokale als Wageningse MSc studenten. De verwachte output van het eerste jaar zijn de publikatie van een wetenschappelijk artikel  over het ontstaan en functioneren van landscape governance arrangements, te presenteren in een wetenschappelijke conferentie; het ontwikkelen van trainingsmateriaal o.g.v. landscape governance; en een directe bijdrage aan landscape governance middels participatief actie onderzoek. De resultaten zullen direct bijdragen aan de "Landscape Academy" die momenteel wordt ontwikkeld door CDI en partners, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

Publicaties