Project

Social innovation for nutrition-sensitive and sustainable agricultural development pathways

Het doel van dit onderzoek is om ontwikkelingsprocessen vanuit de landbouwsector te identificeren die effect hebben op zowel het stimuleren van commerciële (en ‘climate-smart’) landbouw, alsook de verbetering van productie en consumptie van gezond en divers voedsel.

In deze processen is een belangrijke rol weggelegd voor sociale en culturele interacties en uitwisselingen in een samenleving. De gevolgen van landbouw commercialisatie kunnen verstrekkende gevolgen hebben op de manier waarop huishoudens in hun voedsel- en voedingszekerheid voorzien. Dit is met name relevant met betrekking tot kleine boerenhuishoudens die ofwel voor eigen consumptie produceren ofwel (gedeeltelijk) voor de markt.

De strategieën en ontwikkelingsprocessen voor voedsel- en voedingszekerheid, en de methoden om deze te identificeren, worden onderzocht in context van Myanmar (een grotendeels agrarische natie in de vroege stadia van de institutionele en economische hervorming) binnen de regionale samenwerking van de ASEAN. In deze context zijn verschillende organisaties en sociale ondernemingen bezig met ideeën om nieuwe kennis te maken en uit te wisselen, nieuwe strategieën te testen, en nieuwe organisatievormen te creëren.

Onderbouwing en illustratie zal worden geleverd door middel van casestudies van deze bottom-up initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van de voedsel- en voedingszekerheid van boerenhuishoudens en gemeenschappen. Zo kunnen we beter begrijpen wat voor rol sociale innovatie heeft in de overgang naar een duurzamer voedselsysteem in opkomende landen.

Publicaties