Project

Social media en social entrepeneurship

In dit onderzoek kijken we naar de verschillende mogelijkheden die sociale media bieden om sociale relaties aan te gaan en sociaal kapitaal op te bouwen ten behoeve van sociale innovatie (nieuwe coalities, nieuwe organisatievormen, nieuwe manieren van activeren en mobiliseren etc.).


 Inhoudelijke doelstelling van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het ontstaan en inzetten van sociaal kapitaal via deze online sociale netwerken. Dit biedt handvatten voor online maatschappelijke initiatieven en sociaal ondernemerschap, maar ook voor de faciliterende overheid om zich beter te kunnen verhouden tot bottom up invloed en initiatief voor sociale innovatie. Ook biedt het mogelijkheden voor netwerkorganisaties om waar nodig en gewenst netwerken te ondersteunen, te voeden en erin te participeren. Daarnaast heeft dit project ook als doel om sociale media als onderzoekstechniek te verkennen, waarbij we met name zoeken naar de mogelijkheden en meerwaarde van een multidisciplinaire onderzoekaanpak. Het onderzoek omvat literatuurstudie, exploratieve studie, casusonderzoek, een methodologische verkenning en activiteiten voor kennisdisseminatie.


Publicaties


In dit onderzoek kijken we naar de verschillende mogelijkheden die sociale media bieden om sociale relaties aan te gaan en sociaal kapitaal op te bouwen ten behoeve van sociale innovatie (nieuwe coalities, nieuwe organisatievormen, nieuwe manieren van activeren en mobiliseren etc.). Inhoudelijke doelstelling van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het ontstaan en inzetten van sociaal kapitaal via deze online sociale netwerken. Dit biedt handvatten voor online maatschappelijke initiatieven en sociaal ondernemerschap, maar ook voor de faciliterende overheid om zich beter te kunnen verhouden tot bottom up invloed en initiatief voor sociale innovatie. Ook biedt het mogelijkheden voor netwerkorganisaties om waar nodig en gewenst netwerken te ondersteunen, te voeden en erin te participeren. Daarnaast heeft dit project ook als doel om sociale media als onderzoekstechniek te verkennen, waarbij we met name zoeken naar de mogelijkheden en meerwaarde van een multidisciplinaire onderzoekaanpak. Het onderzoek omvat literatuurstudie, exploratieve studie, casusonderzoek, een methodologische verkenning en activiteiten voor kennisdisseminatie.


Publicaties