Project

Sociale economische effecten van beheermaatregelen

Het Europese visserijbeleid wordt momenteel hervormd. De Europese Commissie heeft een aantal belangrijke tekortkomingen ten aanzien van visserijbeheer geconstateerd. Het gaat hier om tot op heden onopgeloste problemen, zoals: overcapaciteit, onduidelijke beleidsdoelstellingen, een gebrek aan verantwoordelijkheid bij de sector, een besluitvormingssysteem dat korte termijndenken stimuleert en discards. Middels een hervorming van het beleid wil de EC de tekortkomingen aanpakken. Dit project maakt aanbevelingen hoe dit te doen.

Het centrale doel van dit onderzoek is (combinaties van) beheermaatregelen te bedenken, afgestemd op lokale behoeften, die tegemoetkomen aan de overkoepelende duurzaamheidsdoelstelingen van de EU en die op draagvlak kunnen rekenen van de stakeholders.

Producten

Dit project zal komen met een pakket aan (beheer) maatregelen (governance en prikkels) dat als doel heeft het gedrag van vissers te veranderen (i.e. naar meer duurzaamheid). Deze maatregelen zullen echter afhangen van de context en dus per case verschillen.

Publicaties