social media

Project

Sociale innovatie door social media

Er is nog onvoldoende inzicht in de rol en invloed van internet en sociale media op opinievorming, sociale activering en sociale innovatie rondom maatschappelijke thema's zoals duurzaamheid, voedsel, gezondheid, leefbaarheid en welzijn.

Doelstelling

Sociale innovatie is vernieuwing die plaats vindt in, door en voor de maatschappij. Het doel van dit project is om in kaart te brengen welke rol het web en in het bijzonder sociae media spelen bij sociale innovatie. Hoe gebruiken burgerbewegingen en bedrijven het web en sociale media om informatie, kennis en opinies uit te wisselen? Hoe vormen zich via deze weg nieuwe standpunten, bewegingen, interacties en allianties zodat sociale innovaties ontstaan? Onze focus ligt hierbij op maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, leefbaarheid en gezondheid. Aan een studie op basis van literatuur en een analyse van concrete voorbeelden op het web verbinden we een experiment om de mogelijkheden van Web 3.0 (Semantic Web of Web of Data) aan sociale innovatie te koppelen, bij voorkeur in samenwerking met een of meer bedrijven.

Resultaten 2012

 • Blogs op website Zo doen wij dat hier met daaromheen een sociale media strategie ten behoeve van kennisverspreiding, agendering en maatschappelijke dialoog.
 •  Wiki omgeving (als interne projectomgeving).
 •  Bijdrage aan en presentatie tijdens workshop ‘Sociale media in de wetenschap’ die in een ander project wordt georganiseerd voor IPOP Informational Governance.
 •  Bijdrage aan organisatie van symposium met gemeente Veenendaal en ICT-ondernemingen uit de Food Valley.

Beoogd eindresultaat

Het project draagt bij aan de deliverable 'Methodologie voor vroegtijdig signaleren van opkomende maatschappelijke kwesties'. Het eindrapport zal de volgende elementen omvatten:

 • Een analyse van de rol en invloed van internet en sociale media bij maatschappelijke bewegingen en sociale innovatiekansen (rapport in de serie "Zo doen wij dat hier").
 • Inventarisatie van methodes en instrumenten om via internet en sociale media maatschappelijke bewegingen en sociale innovatiekansen op te sporen, te monitoren en te analyseren.
 • Experiment om de effecten van het semantische web op concrete voorbeelden van sociale innovatie te bepalen.

Werkwijze

Verkennende fase

Voorverkenning om de vraagstelling verder aan te scherpen en om de aanpak en taakverdeling verder uit te werken.

 1. Theoretische verkenning
  Ontleden van het concept sociale innovatie en de betekenis ervan voor de huidige samenleving.
 2. Praktijkverkenning
  Verkenning op het web en via interviews van praktijkvoorbeelden van burgerbewegingen en bedrijfsleven die internet en sociale media gebruiken om informatie en kennis uit te wisselen en om opinievorming, mobilisatie of samenwerking rondom maatschappelijke innovaties te beïnvloeden.
 3. Experiment: effecten van het semantisch web
  In dit onderdeel voeren we rond een of twee concrete voorbeelden van sociale innovatie een eenvoudig experiment, ondersteund door Semantic Web technologie.

Publicaties