Project

SocioEco2-Emzo

Het opkomen van zoönosen wordt beïnvloed door veranderingen in het gedrag van mensen en is afhankelijk van sociaaleconomische en ecologische factoren. Daarbij kan grofweg onderscheid gemaakt worden tussen factoren waar menselijk gedrag invloed op heeft en biologische factoren waar mensen geen invloed op hebben. Om dit samenspel goed te kunnen onderzoeken is een multidisciplinaire en vakgebied overschrijdende aanpak nodig om ten volle het opkomen van zoönosen te begrijpen, voorspellen en te beïnvloeden.

Binnen dit project werken onderzoekers samen vanuit de diverse onderdelen van Wageningen University and Research (microbiologie, sociologie, economie en ecologie) en integreren op deze manier verschillende onderzoeksmethoden. Het doel van het project is om punten waarop controle kan worden uitgeoefend te identificeren en om effectieve maatregelen te identificeren zodat het opkomen van zoönosen kan worden voorkomen. Tot nu toe zijn schematische diagrammen gemaakt die de samenhang laten zien van verschillende factoren die met elkaar samenhangen en die invloed hebben op de ziekte van Lyme, rabies (in zuid Amerika) en Q-koorts. Vanuit deze specifieke diagrammen is een generiek diagram gedestilleerd dat behulpzaam kan zijn bij het identificeren van interventie punten en die het opkomen van zoönosen kunnen voorspellen. Door middel van een behavioural eceonomic framework en stakeholder analyse worden effectieve manieren om het opkomen van zoönosen te beïnvloeden onderzocht.

Publicaties