Project

Somatropinen en verwante eiwithormonen in levende dieren en dierlijke producten

Illegaal gebruik van groeibevorderaars met een eiwit- of peptideachtig karakter en growth hormone releasing peptides ontsnappen aan de reguliere monitoring doordat de monsteropwerking niet op dit type verbindingen is ingesteld.

Doelstelling

In het kader van controle op misbruik van onder andere somatotropines is er daarom behoefte aan multi-analyte analyse methoden voor eiwit en peptide groeihormonen (o.a. somatropine) in levende dieren en dierlijke producten.

Doel van dit project is het ontwikkelen van screenings- en bevestigingsmethoden voor de reguliere monitoring.

Aanpak en tijdspad

In 2012 werd gewerkt aan diverse snelle screeningsmethoden en aan bevestigingsmethoden bevestigingsmethoden voor het aantonen en bevestigen van illegaal gebruik van synthetische/recombinante eiwit en peptide groeihormonen.

Resultaten

Een multiplex-screeningsmethode gebaseerd op 4 verschillende biomarkers is ontwikkeld om rbST misbruik in serum aan te kunnen tonen. Deze methode is gevalideerd en vastgelegd in  in een Standard Operating Procedures. Om rbST misbruik aan te kunnen tonen in melk is er daarnaast een singleplex screeningsmethode ontwikkeld, gewerkt aan de ontwikkeling van een eenstaps-striptest en implementatie van  deze singleplex screeningsmethode op een smartphone.  

 Voor het aantonen van gendoping lijkt myostatine tot nog toe niet bruikbaar.

Er is verder gewerkt aan het ontwikkelen van een bevestigingsmethode om rbST in serum aan te kunnen tonen en er is gestart met de ontwikkeling van een methode om GRHP’s in injectiepreparaten aan te tonen 

De resultaten en nieuwe kennis verschijnen in rapporten, wetenschappelijke publicaties en via voordrachten op congressen.

Posters:

  • Monitoring milk for recombinant bovine somatotropin using a microsphere immunoassay-based biomarker approach. EuroResidue VII, Egmond aan Zee.
  • Microsphere flow cytometric immunoassay for osteocalcin, a candidate biomarker for hormone abuse. EuroResidue VII, Egmond aan Zee.
  • Analysis for endogenous and recombinant bovine somatotropin in serum. EuroResidue VII, Egmond aan Zee.
  • Serum biomarker profiling for pinpointing recombinant bovine somatotropin (ab)use. Planet xMap congress 2012, Monaco.

Publicaties