Project

Soortenlijst Noordzee

In dit project wordt een soortenlijst voor de Nederlandse Noordzee gemaakt,  Deze soortenlijst dient ter ondersteuning van het beleid rondom Noordzee natuur. De lijst wordt gemaakt door bestaande informatie van Naturalis te combineren met informatie uit databases van IMARES en andere bronnen. Aan de soorten wordt ook informatie gekoppeld over of ze wel/niet exoot zijn, wat bruikbaar is voor o.a. de KRM.

Er is op dit moment nog geen integraal overzicht van welke soorten die van nature (en niet van nature) in de Nederlandse Noordzee voorkomen. In dit project worden verschillende databases en literatuurgegevens gecombineerd om tot een eenduidige lijst te komen. Deze lijst dient om het begrip Noordzee-natuur concreet te maken en kan gebruikt worden door het beleid, door adviesbureaus, door initiatiefnemers en andere partijen. 

Publicaties