Project

Spinazie veredelen voor duurzame teelt

Biologische spinazierassen moeten onder lagere N-input snel een gesloten gewas geven dat tevens een goed onkruidonderdrukkend vermogen heeft. Doel voor dit project is kennis en uitgangsmateriaal ontwikkelen voor een duurzame en low-input teelt van spinazie.

Doelstelling

Met het onderzoeksprogramma “Groene Veredeling” stimuleert het ministerie van EZ een verdere verduurzaming van de landbouw. Doelen hierbij zijn onder andere het terugdringen van inputs als gewasbeschermingsmiddelen, bemesting en water. Hiertoe zijn rassen nodig die naast een goede opbrengst en oogstzekerheid, beschikken resistentie tegen ziekten en plagen en die efficiënt gebruik maken van nutriënten.

Low-input was eerst kenmerkend voor de biologische sector, tegenwoordig heeft ook de gangbare sector belangstelling. Dit project past dan ook uitstekend bij Innovatiethema “Meer met minder” van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Biologische spinazierassen moeten onder lagere N-input snel een gesloten gewas geven dat tevens een goed onkruidonderdrukkend vermogen heeft.

Doel voor dit project is kennis en uitgangsmateriaal ontwikkelen voor een duurzame en low-input teelt van spinazie. Wenselijk zijn rassen die:

  • met lage stikstofbemesting goede oogstzekerheid en kwaliteit bieden
  • duurzame resistentie tegen wolf (Peronospora farosinosa) bevatten

Beide thema’s zijn nieuwe voor de spinazieveredeling. Bij het project zijn Nederlandse veredelingsbedrijven betrokken.

Werkwijze

  • Evalueren selectie spinazierassen voor groei onder late stikstofgift
  • Mapping populatie maken om eigenschappen die bijdragen aan efficiënt stikstofgebruik te karteren
  • Histologische studies opzetten naar Peronopsora-resistentie.

Resultaten

De lengte van het wortelstelsel en de verhouding wortel-loof zijn belangrijke parameters voor een betere groeiprestatie van spinaziegewassen bij lage stikstofbeschikbaarheid. Een paar rassen behoren consistent tot de beter presterende rassen en andere tot minder presterende rassen. Deze eerste groep zijn gekozen als ouders van kruisingen die de basis vormen voor de mapping populatie. Verdere beoogde resultaten zijn:

  • Minimaal 1 publicatie gesubmit, een tweede in de maak
  • Protocol voor evaluatie van spinazierassen voor NUE
  • Database met SNP merker collectie voor spinazie
  • Pilot-experimenten met infectie

Publicaties