Project

Staat instandhouding natuur Caribisch Nederland (KD-051)

Elke 5 jaar wordt er een nieuw natuurbeleidsplan voor Caribisch Nederland opgesteld. Voor evaluatie van het gevoerd natuurbeleid en het opstellen van nieuwe natuurbeleidsplannen is rapportage over de ontwikkeling van de natuur essentieel. Tot voorheen werden algemene data voor CBD etc gebruikt als indicatoren. Elke paar jaar wordt immers reeds de staat van de natuur in het kader van het CBD Verdrag en het SPAW protocol van het Cartagena Verdrag gerapporteerd. Motie Teunissen vraagt echter om rapportage over de staat van instandhouding van de natuur van Caribisch Nederland. Om aan deze verplichtingen efficient te kunnen voldoen, moeten geschikte indicatoren worden gekozen en een analyse- en rapportageontwerp die tegelijk aan alle drie noden kan tegemoetkomen. In deze opdracht wordt voor het eerst op basis van de bestaande nulmetingen en monitoring programmas gerapporteerd over de staat van instandhouding van de natuur in Caribisch Nederland.