Project

Staat van de Landbouw

Het ministerie van LNV heeft doorlopend behoefte aan informatie over ontwikkelingen in structuur, economische betekenis, handel met het buitenland en maatschappelijke inbedding van de gehele agroketen. Het gaat om need to know informatie ten behoeve van een belangrijk primair proces van het ministerie, namelijk de interactie met de Tweede Kamer (o.a. in beantwoording van Kamervragen). Daarnaast is de economische informatie nodig voor de verantwoording van het LNV-beleid. De informatie dient duidelijk uitgelegd te worden en de betekenis ervan dient te worden toegelicht.  

De LNV-directies SK&I en EIA willen in 2021 een Staat van de landbouw realiseren. De realisatie van de Staat van landbouw is van belang, omdat een overzicht van deze omvang een ideale loketfunctie heeft waar beleidsmedewerkers en andere geïnteresseerden snel inzicht kunnen krijgen in data en analyses over de verschillende themas waar het ministerie van LNV op actief is. Dit moet uitmonden in een publicatie vergelijkbaar met de Staat van het Onderwijs, Bedrijvenbeleid in beeld en de Staat van de Gezondheidszorg.

Vanaf 2021 is het idee een Staat van de Landbouw te ontwikkelen, waarin verschillende lopende projecten worden ondergebracht en meerwaarde krijgen door extra verdiepende analyses waarin de verbinding tussen verschillende themas wordt gelegd.

 

Publicaties